kierunek zamawiany    

budownictwo

inżynier budownictwa -
       pewniak na rynku pracy

Menu


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Copyright © Akademia Górniczo-Hutnicza 2010
Realizacja: Dorota Pawluś